รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๑๔ - โรงเรียนวัดดอนชะเอม
ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลรัตน์วรฉัตรโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลลักษณ์สวยทองโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาสิงห์ดาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิตาบัวรอดโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฎฐวิกาเพ็ชร์ปันกันโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกานต์คามรักษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชพรโล่ห์นารายณ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัฒน์ชัยสาระเนตรโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐภูมิเกิดเทวาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตาเนียมทำโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริชาติบุญเวียงโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิรญาณ์คามรักษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพงศ์วัณโณโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโรจน์ศักดิ์ขวัญมั่นโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวิชเชาว์เครือโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีนัสชุ่มอ่อนโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริกาญจน์คล้ายคลึงโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์อำไพกูลโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสริตาเงื่อมผาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาอ้มงามโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวัฒน์นามดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีรัตน์เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์คล้ายมณีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์สายค้ำโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชารักลีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาสมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแทมมารีนสุขอร่ามโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐพลจันทบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิทัศน์สีสัยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประกายเพชรทวีบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธนาจันทบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลดาทองสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรอาจคงหาญโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖นายน้ำฟู-โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติพลทองสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖นายผ่องใส-โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมสิริพุทธิโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐศาสษร์คนสว่างโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรกาญจน์คงนิยมโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกานต์จงเจริญโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิชัยท้าวเครือโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี