รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๑๒ - โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปิยากรพัดนาคโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกาญวีระวงษ์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงวรัญญามีจั่นโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกมลคุ้มไข่น้ำโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรพรานเจริญโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐดาแซ่เฮ้งโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวรัตน์เกตุทองคำโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงษ์พรรณพงษ์พัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตาแสงนิ่มโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภลักษ์ใจเย็นโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริฉัตรรุ่งตรากูลชัยโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกษสุดาเสมอโภคโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราเสาวดีโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณวิชคงทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณสินป่วนเดชโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงค์ศักดิ์เส็งสายโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรรณษาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดาวรรณคงทองโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอยณิชาพรามณีโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนพวรรณตันทรัพย์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพลศรีธรรมรงค์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเปรมประชาจิตร์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาวรรณท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรพรพึ่งพระเดชโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรายุศิริรัตน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภัชญาคล้ายทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาพันเพ็ชร์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริกาญน์จันทร์แย้มโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโสภิดานวมนาคะโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒นายสรรพวัตบุญคุ้มโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรัญญาท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาวดีเวชกามาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิพงษ์สินคงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุธีกานต์เสือใจโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุเมธาสินคงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุระสิทธิ์พิมพ์ศรีโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหิรัญศิการ์นิลบุตร์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์ใจจันโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรุณรัศมีประธิประโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติพรป่วนเดชโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปีติพลจันทร์สมบูรณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรคำชนะโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรทิพย์แผนคงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรพิพัฒน์เสือใจโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพฤกจิกานาคเอี่ยมโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภักตร์พิมลพันธ์เพ็ชรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์ศิลาคำโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริพรชวนอยู่โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิรารมณ์ท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุภัทรท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี