รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๒ - โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวลัลนาช้างกรุดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นายชัยวัฒน์แก้วนุชโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพณัฐวระดีโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวันนิสาคงทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวเบญจพรวงเวียนโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรไทรศรีคำโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรวรรณศรีธรรมรงค์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชนิดาเชื้อสายสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตชญาเซี่ยงจ๊งโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมษาภาคภูมิโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญมณีคงทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรวิชญ์ศรีวลาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาวุฒิมั่นคงโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัฒพลมาลัยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาภรณ์คงทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระศักดิ์หมวดขุนทดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนรากรทูลกระเสมโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทพงศ์ท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชาคุ่ยเจริญโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฏิภาณเอี่ยมโยธาโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพงษ์พัวโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพันผาโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัฒน์กวินยศอินทร์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาศรีธรรมรงค์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรากรณ์สมเสือโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวารุณีย์เสมอโชคโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาศิตาท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมพรอ่อนอากาศโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุษามณีสีเกตุโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี