รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๑ - โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาอาจอำนวยศรีโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐมลสายโสภาโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทนาสาลีโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรพูลเกษมโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันธิชาหลิ่มเกลื้อโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนันท์ริ้วงามโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนพรหม้อทิพย์โรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ตรุษกานโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรยิ่งมีพาเจริญโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญญิสาสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริชาติตรุษกานโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภาวินีสายโสภาโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายลุชัย-โรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิไลลักษน์ทับทิมสีโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรวิทย์บัวขาวโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงศ์ผ่องใสโรงเรียนบ้านหนองหินวัดหนองโตนดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องภพทองเถื่อนโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาตะพั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะพงษ์นกขุนทองโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาตะพั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีระพลจิตตปรนโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาตะพั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงศ์แผ่นทองโรงเรียนวัดเขาตะพั้นวัดเขาตะพั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิธรศรีทาสังข์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณะยิ้มไพรโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยาณีแซ่จังโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายซูนคิทชันโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์ครุธพงค์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพชัยมั่นเรืองโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบารมีอ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษยมาสรักการโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญญาภานิลรอดโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพนัดดานุชนุ่มโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภิรมย์ยาดีโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมารุณียางงามโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรายุทธนุชนุ่มโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพงศ์โพนรัมย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิชัยคำท่าแคโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุเมธอรภักดีโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายหรัณย์อินทรีย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินนาพจน์ปฏิญญาโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑาภัทอัครกุลสิริโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวรรณทุเครือโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรงศ์ริทธิ์กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลธีราอัครกุลสิริโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรคุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญธิชาสิทธิกูลโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัชญาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสาวิตรีนะรังสรรค์โรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตรสรณ์ผลอุดมโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรบดินทร์มณฑาเทียรโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวิจักขณ์ป่วนเทียนโรงเรียนบ้านชายธูปวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤติกานต์พรหมจันทร์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี