รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๐๖ - โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรบุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรเทพสวัสดิ์สายโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์หอสินชัยโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัทรสุภาษิตโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์ยามานนท์โรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยเซี่ยงโหลโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาตันเจริญโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินลดามัฆมานโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชานนสุนทรโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลแซ่ล้อโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทพัทธ์โกสุมโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุพงศ์ฉิมดิษฐโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชนีกรเซี่ยงฉีโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชุดาพรกาญจนวิเศษชาญโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุษาเซี่ยงโหลโรงเรียนบ้านหนองลานวัดหนองลานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี