รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๐๒ - โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวัน-โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรชาอ่อนน้อยโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรสายเทียนโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริรัตน์-โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรชัย-โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกลักษณ์ฉันท์สุธีร์โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาจันทร์ชัยพรโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญวรัตน์อ่อนน้อยโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิติกานต์สาหร่ายโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเบ้น-โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมศวรอ่อนน้อยโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุกฤตวงค์วาทโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์วัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราทินโชคสกุลโรงเรียนประชาวิทยาคารวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอุ่นนภาสมบัติหล้าโรงเรียนประชาวิทยาคารวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณพงษ์ธรพรายภู่โรงเรียนประชาวิทยาคารวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐาศิริวงษ์โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพดลอรชรโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิชัยนะหุตานนท์โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิดานิลวงษ์โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชัยศรีอุบลโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอวิตราสามงามทรัพย์โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยาวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรคำดีโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติญาติคำโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์ทองสายโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกรียงไกรร่วมสันเที๊ยะโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาราธิปนาเครือโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวทัญญูญาติคำโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรคำระหงษ์โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราธิปพงษ์ศิริโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกมลเดชภู่สุรัตโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชนาก้อนทองโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีชญาภาแก้วน้อยโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวชิระญาสอนพวงโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธิชาเป้านูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญข้าวภานุภัสสรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงงามศิลป์กำมาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี