รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๙๖ - โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวปารีณายังดีโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกกานต์ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติศักดิ์หงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัฐธิฌาเฮงไชโยโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนาฏยาสุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัคเซี่ยงจงโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราวรรณแพงป้องโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุพงค์ดีคำโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิรพงศ์รักษีโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัญชัยพระแท่นโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบัวคำโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญวรัตม์ศรีเกษมโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุ๋ย-โรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญายิ้มอยู่โรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัครวัฒน์ตัวมูลโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรติวัฒน์ฝอยทับทิมโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณภาจอนพุ่มโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศรินญาดอนเนตรงามโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริกรศรีชาวนาโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาติประทุมวิงโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฉัตราภรณ์ดำทะมิสโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิวาอาจรักษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัตบุญเพชรโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัทมาอิ่มมากโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรสุทธิบุตรโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเสาวลักษณ์โยธินโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยาณีเอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงษ์พานทองโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาเอมิ้งโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวิภาโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรนามแสงผาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตฤกษ์ยามโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์ศรีอารยะกุลโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินบรรจบสมัยโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายประจักษ์ทองคำโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรทิตาศรีนวลโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิริยกรรักคล้ำโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวารีทองคำโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิชัยชมภูนุชโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุภกานต์อินทร์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภสันต์พี่พิมายโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี