รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๙๒ - โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 417 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษารอง ผอ.นางสาวจิราภรณ์แก้วประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายณิชกาณต์เหลืองวสุวัฒน์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษารอง ผอ.นางสาวดิฐารัตน์ลีวรางกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายธีร์ธวัชแสงรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษารอง ผอ.นางสาวอภิญญาใจชื้นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภารวีแดงดีมากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7อุดมศึกษาครูนางสาวกมลชนกหาดรื่นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๔นายศุภกานค์หงษ์เนต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวกรรณิการ์กล้าสืบการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาคินพูนทวีสินโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11อุดมศึกษาครูนายก่อกิจธีราโมกข์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชกรเวชสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13อุดมศึกษาครูนางกันหาอินจีนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกพรภูมิหิรัญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15อุดมศึกษาครูนางการะเกษอ่อนแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกนกพลขาวระลึกโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17อุดมศึกษาครูนางสาวกิติมาวงศ์วัชรมงคลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกนกพลมิกี้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19อุดมศึกษาครูนายเกรียงไกรจันหอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลวรรณกาญจนตันวงษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21อุดมศึกษาครูนายเกษมสิทธิ์พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลวรรณเล้าพานิชวัฒนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23อุดมศึกษาครูนางสาวขวัญจิตรยิ่งยวดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรพิณทาธนทรสุทธิโรจน์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25อุดมศึกษาครูนางจันทนาศรีบูจันดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินัยวรรณสวัสดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27อุดมศึกษาครูนางสาวจิรฐาเทือกเถาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติมาชัยมงคลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29อุดมศึกษาครูนางสาวจิรนันท์ฮวยแหยมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติยาณีเพ็งหาจิตต์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31อุดมศึกษาครูนายจิรภัทร์เหลืองวัฒนวิไลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณะพระแท่นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33อุดมศึกษาครูนางสาวจีระวรรณพรศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาปาละวงษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35อุดมศึกษาครูนายจีระศักดิ์กลมวงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญชลิกาเจาะประโคนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37อุดมศึกษาครูนายชวกรคงกะเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญธิกามีถาวรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39อุดมศึกษาครูนางสาวณพชนกสุวรรณมณีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยรัตน์คุ้มญาติโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41อุดมศึกษาครูนายณัฐพลกลีบสัตบุตรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยารัตน์คำเขียวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43อุดมศึกษาครูนางดารารัตน์ศรีธงไชยะโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาทองศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45อุดมศึกษาครูนางสาวดาหวันเฉลิมจรัสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์พิชชาเครือวัลย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47อุดมศึกษาครูนางดุจดาวนุชนุ่มโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตตินันท์เซี่ยงหวองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศสำแดงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงศ์มีศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวัดดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี