รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๙๐ - โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายจักรกฤษ์คงมาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายเจมศักดิ์มีทรัพย์มั่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎาแก้วสกุณีโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพงศ์สารีวงศ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิเทพวงษ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธีรรัตน์คล้ายมณีโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมุธิตาบุญสมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นายวาทีทองน้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายสุทธิพงษ์สาหร่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๖นายสุรชัยญาติคำโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นายจตุพรกุลสะโมรินทร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นายนพดลพิทักษ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๕นายพีรพัฒน์สาหร่ายโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นายศรายุทธฉิมสุวรรณโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นายอิษฎาผลเรืองวิไลแสงโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกฤติยาพินิจโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นายธิเบตคล้ายสิทธิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายบุรพลแสนสวาสดิ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปรางทิพย์สุจินธรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรรณวษาภู่ห้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นายวิศรุตชวนชื่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นายศิริวัฒน์วงษ์สนิทโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นายอภิชาติห่วงเอี่ยมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพรพันธุ์เพชรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรีชินเจริญทรัพย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธภูมิเพชรทองโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุภชัยรื่นน้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศราคุณพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์นงค์ลักษณ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐภรณ์พินไธสงโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรศรีวิเชียรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรเมศร์กรุดแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศธรกรุดแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพชรฉันทพิชาญาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาวิลัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูตินนท์พุกราชวงษ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัญญาสีสุกสามโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกรตะนะวิลัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภรัตน์ภู่ห้อยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรินทร์ธารฆ้องบ้านโข้งโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี