รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๘๐ - โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจน์เกล้าโพชื่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัชพลรอดคล้ำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิยดานุชเนตร์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวรรณธูปเทียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพันธ์พ่วงจั่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมธาวีบุญแต่งโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบริพัฒน์กลิ่นบุบผาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียาภรณ์นิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอมรรัตน์หว่านพืชโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะพรพานแก้วโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ธันวายังอยู่โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรชุบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิราพรทองประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธาบุญสมโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรายุบุญแต่ง.โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาสินีงอกผลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวรรณชัยแสนอินทร์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี