รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๘๐ - โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิพวงมาลัยโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพดลนวลศรีโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณวิทย์บุญกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตตาภาแก้วโทโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพนธ์รอดคล้ำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฉัตรดนัยอ่อนศิริโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญณรงค์ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโชคทวีเชาว์เครือโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัธพงค์พลับทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตพิมคีรีโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระเทพจันทร์แก่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพดลรัดจัดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสราวดีมูลวิชาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภวิศวร์สายสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัสราวดีรอดสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงศ์มั่นคงโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมงคลพุกสุ่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมีนาทับทิมไทยโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรสพรตันเถื่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสายชลเซี่ยงว่องโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิพงศ์แก้วคำชาติโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวพัชรจันทร์ทาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเหมือนฝันนิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอทิติยานิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกรินทร์อินทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโอมไทยเจริญโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี