รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๐ - โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติสุวรรณคุ้มโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประเสริฐศักดิ์ทัศวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนท์เพ็ชรทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพันธวัฒน์เชาว์เครือโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกอรวังมะนาวโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเจมจิราเอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดาวิกายาจรรโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตุลาอินหนองตาสามโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญสิริอภิรพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นภัทรนามวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปลมณิศาจันทบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรกมลวังมะนาวโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลวัฒน์มั่นคงโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพสิษฐ์ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพาเพลินพงอิ่มโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพายุปั้นทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟ้าใสนิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟ้าใสสานคลุยโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุวัฒน์ชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชนีกรชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภาไกรวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุขุมาลปราดเปรียวโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธีร์รัดจัดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุภัทรนิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรนนท์-โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี