รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๘ - โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยา
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลสระพรมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์ไทรพรรณโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชาเซี่ยงคิ้วโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชญามหิพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรนุชหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิตติลดาสังข์จตุรงค์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญกมลทุเครือโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคณาวุฒิจำนงกูลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจีรวัฒน์กองเสมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฬาลักษณ์รับสารโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเจนจิราสุริวงษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชาวงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิโกศะโยดมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชพัฒน์ชมภูโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัตชนตั้งมั่นโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชชานุชอิ่มโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญามโนรมย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชัยศรีทองโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัสนันท์เขียวพวงโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตณาพรสุขเกษมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิศักดิ์อินทรพลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอมฤดีหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี