รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๗๖ - โรงเรียนตลาดสำรอง
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรเนตรน้อยโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ณิชาสกุลรักษาทรัพย์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพรรดิ์คำเกลี้ยงโรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตมั่นคงโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกานต์ก๋งพิ้วโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาทวีบุญโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฒกาลเวียงนนท์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรจันทร์ปราชญ์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนัชนิลนกโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรดำเกลี้ยงโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพัฒน์หมื่นแก้วโรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรญาณียอดพันธ์คำโรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภูริชญาเตจะฟองโรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธพิชัยชูจิตร์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวรรณหรุ่นนุพันธ์โรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวิมลวันดีโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุกลวัฒน์เยี่ยวยาโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภณัฐโสภะสาระโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมบัติสุวรรณประเสริฐโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาวนีย์วันฉวีโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาประชาฉายโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรารักษ์นิยมศักดิ์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุเมธเชื้อรอดโรงเรียนวัดลำสำรองวัดหนองสำรองคณะจังหวัดกาญจนบุรี