รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๗๒ - โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 97 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชรัตน์อินทรศักดิ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกณวรรธน์วันยะโตโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตเมธบุญตันโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาเสือสูงเนินโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะเพ็ชรรัตน์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์รวีม่วงทวีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติกาลล่องลอยโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงษ์ใจหลักโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคชาชาญวงษ์ศิลปโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณุตม์สุกใสโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุพรทองดีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรรยพรไชยบัญฑิตโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจาฟาปาทานโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจารุเกียรติดีหาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิราวัฒน์กังวาลไกรโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชณิตาเอี่ยมสอาดโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปบุญชัยโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาศิลานิลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัญญาภัคจำนงค์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมารุ่งเรืองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐณิชานางแย้มโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภาคนวนย้อยโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิภักดีกุลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทีรทัตถิ่นวัฒนากูลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตประเสริฐโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรจันทร์สวาทโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรทองเนียมโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนัชชาแก้วหนองโพธิ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนารีย์ทวีสุขโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรศวารีสถิตย์จิตร์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์นุชอิ่มโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์เผ่าพันธ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญาลักษ์สวัสดีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรวิชญ์ทับทิมศรีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนววรรณเกลี้ยงเกลาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัฎฐาวลัยมีคุณโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิธิกันต์จัดละโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิภัทร์บุญมีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัณฑิตาสวัสดิ์คุ้มโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภารอดสุดโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาดำเกลี้ยงโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัชญาคำล้านโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยากรทองเรืองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณวัตรคำเภาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณวิชญ์สุขเกษมโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริศาป้อมหินโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุรเชษฐ์ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปมิกาแซ่อึ้งโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศภัคอักษรโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์ฤทธิ์วสุพิชาญพงศ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี