รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๒ - โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกพลเพชรดีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตินธัชธำรงชัยโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธัชจันทรมณีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรชัยน้อยสอาดโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาญพิพัฒน์เปี่ยมทองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชุติมันต์มณีโชติโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิสาศรีกิริยาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญจน์ไคลมีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยทองคำโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรปิ่นทองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์พริ้งพงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวัชราภรณ์คันฉ่องโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุชาธิษณ์ชัดสกุลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี