รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๒ - โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 113 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์วิไลพันธ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรรณวิเศษสิงห์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์ภาคอุทัยโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤติธีกลัวผิดโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันตนพแจ่มจันทร์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคณิสราปูเชียงแดงโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคฤหัสถ์ปิ่นตบแต่งโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคัณฑเลขาเสืองามโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณกรสรรสมโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุพงศ์สุวรรณโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิณห์นิภาบัวเกตุโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัตรแต่แดงเพชรโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนัฐดาดอนเจดีย์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนาพรสายสินธุ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธรทองพอกโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัญญานุชงามขำโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยชนะฟักเหลืองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินพัฒน์ภักดีกุลโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาติกากระแสร์โทโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐานิตาจันทร์พินิจรัตน์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐาภูมิธนโชติลาวทองโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตานนท์อุบลบานโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาเรืองขันธ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพันธุ์ฉัตรทิมโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐวศาน้ำใจดีโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงตรีเนตรแอสมรังโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตวิชมีแก้วโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทราลินีเสริมสุขโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทราวดีนิยมพันธ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทฤษฎีกันยาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตกาญจนประกอบโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลโพธิ์สาวังโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลเกตุพุ่มโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลสุวรรณศรโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนรัศมิ์คำพ่วงโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์พินนิคมโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัซญามีฟักโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญชนกสะสีแสงโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาภัทรประเสริฐบุณย์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนวรรณรวดเร็วโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญลักษณ์แม้นจิตโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิติศักดิ์ดอนไพรนุชโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพงศ์แช่มผักแว่นโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรศิลป์ศิลลาโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระพงษ์พันธมาศโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทนันท์ปลูกฝังโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทแจ้งถิ่นป่าโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัชนันท์นางแย้มโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุรินทร์ตั้งจิตรโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียาภรณ์สวรรค์ประธานโรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี