รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๘ - โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชณิลดาวงศ์ธรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์ราญรอนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวชิรพลกังน้อยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิลาวรรณศรีนวลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศลิษาทองงามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์เอี่ยมสอาดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิ-โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายดิศรณ์อุปานันท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัฐชาคล้ายโพธิ์ทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒นายธนันต์ชัยพัฒนวิมลศิริกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒นางสาวปุญยวีร์จุลเวชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพรมพรพึ่งกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลวัตสุวรรณสุทธิชัยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพลใจเย็นโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์มีผลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริพัฒน์ภูฆังโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายระพีพันธ์แก้วอิ่มโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตนภูมิหมีแรตโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศตวรรษแก้วศรีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัษฎาวุธดิษคำเหมาะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชกรเกตุแก้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตเมธปานแก้วดีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาภิรมย์คูณโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรเดชกวินรวีกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชัญญาภัคชัยประเสริฐโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิษนุพงค์พวงสกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณฐดนย์พึ่งธรรมคุณโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐชนนโพธิ์จินดาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชานาคชำนาญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดนุชเดชบ่อทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดารินทร์ลีอ้อมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายติณณ์แหวนวิเศษโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตเซี่ยงหลิวโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธิตินันท์ตันปล้องโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรเนตรอรรฆยโสภณโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระพลอยู่สมบูรณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัทชาป๋อพริ้งโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาพรวงษ์เอกอินทร์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรกนกหิรัญพฤกษ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรนภัสเลิศลาภกาญจนกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชชาพวงมาลัยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิพัฒน์ราญรอนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาพุทธกัญญาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมนัสวีถาวรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวริณนารีชื่นชมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวริทธิ์ปริยตระกูลรุจิโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวกรกุสุมภ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุกนต์ธีปิ่นปลื้มจิตต์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุธิรักษ์ศรีพรหมมาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรชัยอนุเดชกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี