รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๖ - โรงเรียนวัดหนองตะโก
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรกรตโพธิ์งามฉัตรโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญชนกรักยงค์โรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพลอยมูหะมัดโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชฏะกลิ่นหอมโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิศักดิ์ลมูลเกตุโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรนุชอิ่มโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภาพรนิ่มน้อยโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันต์กมลทองดอนน้อยโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรศักดิ์ชวนอยู่โรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรนักเพียรโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลพันธุโสมโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์สมรูปโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนทีมีบรรจงโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพลบัวกลิ่นโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรธิตาลาดทองโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอมรราชบุญยงโรงเรียนวัดหนองตะโกวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี