รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๖๔ - โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์ธรรมจารุสิริโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิตราประสมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดุสิดาคงประพันธ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรณ์ยังวัลโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวายี่รัญศิริโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศสิลธนรักษ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิตาดวงศรีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิสาแสวงศักดิ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนันตญากันเกิดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี