รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๖๔ - โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงใจ-โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครหน่อแก้วโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจพรบุญรอดโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติภัทรชัยชิตโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมินตราจรัสกาญจนาโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสายชล-โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกชัยวรพิบูลโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชุติพนธ์เชิงฉลาดโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตินันท์ปุยพวงโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาเกษสมบุญโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณานนต์สุติวงศ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนนาถว่องประเสริฐโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยานนท์รุ่งเช้าโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนันท์ศรีรังสรรค์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินท์ช้างพลายโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทรรศนีย์พุมมาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนวรรณกู้เฮ้าโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธำรงค์โสมาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงษ์ชะเอมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรยุทธเงินสมบัติโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรณภัสศิริพิทยกุลโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพศิกา-โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภัคร์ทองดีโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพงศ์บุญชูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาเนื่องกระโทกโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรดนัยโฉมงามโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินมูลทองชุนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริณัฐบุญสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิษณุคำชุ่มโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์พรหมชาติโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิระแซ่โง้วโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์ศรีษะโบโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภกรการุณโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิกรไสสวัสดิ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุชาครีย์บุญก่อสร้างโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวิลสุจันทร์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอินธุอรพิซเคอร์ริ่งโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญฤทัยส่างก๋าโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนกานต์เชิดชูกาญจน์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาโณทัยเร่งรัดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิรดาธงจันทร์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเดชาวัตผลรัตน์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัชชาปัญญาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรเจริญศิลป์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรวัฒน์การุณโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัวชมพูง้วนพันธ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจพรผ่องใสโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปฐมาพรบัวเกตุโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรพลช้างพลายโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุวัฒน์จันทรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี