รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๔ - โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษมกลัดเรืองโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์อยู่แสงโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณคุณสิทธิบุญญาโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัญณภัทรธัญญเจริญโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไทรงามปานสุวรรณโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบอย-โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภฤทธิ์วงษ์เอี่ยมโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรษาแบนรับโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาวีร์แสงแพรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิศาเขียวหอมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชา-โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิง้วนพันธ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดิศรณ์ชินหอมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชินท์โฉมงามโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัศวรรณมาขำโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลลิตาอัตตวิริยนุภาพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรชิตเซี่ยงเจ๊วโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวุฒิช้างพลายโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสรณ์ศิริจิตนิยมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัตน์บัวศิริโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครเดชศรีโคกกรวดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกชพรประชาฉายโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกนกยุพาพินโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกระเจี๊ยบ-โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคแสงน้อยโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกานตพงศ์ปิ่นทองโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนันท์ทั่งสุวรรณโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตุลาชัยแก้วกองโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธราดลอินพิทักษ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรสิทธิ์รอดสุธาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพรรษภู่ฉุนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชาพัฒณ์หมวดเอ่นโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ลภัสโสภาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวนาทเร่งรัดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรสิตาเจริญอินทร์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรินทรสมสมัยโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันวิสาข์ภารประสาทโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรดาดวงจันทร์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศริญทิพย์สงคำโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศรีวิภาขันอาสาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรินันทศิลป์ยนต์สมัยโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอทิตาเพชรกล่ำโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัฎฐะวีเจริญพรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี