รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๖๓ - โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาพรผ่องงามโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทาศาสเวชโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาญชัยสมบัติโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรินทิพย์กิตตระการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำหวานเซ็นเครือโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฝน-โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์ราชการดีโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสวิตต์เผือกผ่องโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอชิรญาสุขบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี