รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๒ - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงษ์แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ยี่ท้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแก้วนธีภู่รักษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวุฒิแม้นเดชโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพงษ์ป้อมหินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณเทวีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปานเทพพุกรอดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐริการ์หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพัฒน์เขาถ้ำทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์ภู่รักษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุมาลีโคนชัยภูมิโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรุณรุ่งมีลาภโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณเซี่ยงเถ็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุจันทร์ตรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชัยปิ่นสุขโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพรวังรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลแก้วชัยสูญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนฤนาถหมื่นสังข์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนฤมลเหลืองสอาดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นภัสสุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณคันทะพลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐิภารน้อยสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหัสชัยจีนาภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิสรณ์วีระนันท์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิชาบุตรยักษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนันต์ถังเงินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรถพลทรัพย์สมบัติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนวัดมโนธรรมมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี