รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๕๘ - โรงเรียนบ้านถ้ำ
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุวัฒน์บัวเกตุโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐดนัยทองงามโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรดนัยอ่วมเกตุโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรเทพมาศศรีโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฟ้า-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชียงมหาชัยโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกาญจน์ใจบุญโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนริศรากลิ่นหอมโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทร์-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเมาโม-โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริษฐาทองอร่ามโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริภัครเตโยพันธ์โรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาน่วมปฐมโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุทัยมหาชัยโรงเรียนบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี