รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๕๒ - โรงเรียนไทยวัฒนาราม
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดามะลิวัลย์โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรศรีเมฆโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลโคลงพิมายโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรันย์คำปานโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์สมรูปโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพงศ์สะนะพันธ์โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรัยวิชญ์บัวแก้วโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิศาเย็นจิตโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามวัดถ้ำเขาปูนคณะจังหวัดกาญจนบุรี