รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๔๗ - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวมัทนาแป้นรอดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นางสาวแพรวาวตรีเดชาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลวรรณก้อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิการ์มะลิลาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภณกลิ่นทิพย์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตพลจันทรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพันธ์รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะพิมเสนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติฌานามศิริโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติภพตันโชติช่วงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัทมาละเมาะโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุลณัฐโพธิ์พระยาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรกนกเอี่ยมวิลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญไพรินศรีตุ้มทองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์หาญศึกโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคติศักดิ์กิขุนทดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีกานต์ปานสูตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุเดชสถานทรัพย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวิศรวบรวมโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุภาทองนาทโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรสิทธิ์พรายทองโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรดาเอี่ยมจ้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุศรจ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภัทรเอี่ยมจ้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญาอินทรสมรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพนธ์แผนสมบูรณ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชลีดอกกลอยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิประเทศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์หาญศึกโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายถิรศักดิ์ยืนยงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุไรวรรณแบบดีโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรน้อยประยูรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรผิวอ่อนดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนภรณ์บุญเส็งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์กองแกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาธรณ์ภู่ประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทร์แก้วเอี่ยมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันท์ทัตน้อยเนาลาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิรินธรน์เห็นประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบูรพาหลักศิลาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาถางสูงเนินโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประกายฟ้าดอนตะโกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัณณธรชูศรีจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัทมพรสุขโชติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยศักดิ์คุณบำรุงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรทองประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรชิตาหิรัญชาติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพย์สงวนพันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรณัฐทองคงหาญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพีรดาทรัพย์อนันต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี