รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๔๗ - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 181 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณอุ่นโชคดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรสืบมุขโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณธรแก้วใจคตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพเนตรทองคำโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพงศ์เชื้อรุ่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสนันท์สมุทรกลางโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์เกียรติแสงทองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภาพรแก้วกันเนตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกรียงศักดิ์ทรายละเอียดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภควดีชูกุลโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกียรติศักดิ์งิ้วเซอร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินภาศรีเจริญโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคิรินธรสีเฉลิมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสามัคคีสีสุกสามโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓นายจักกฤษณ์จระรักษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชาหาญศึกโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์มีใหญ่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์สุดใจโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓นายจิรวัฒน์เสาวดาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกลวัชรโตเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิดาอ้นทาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิณัฐกาญจน์จงธนเลิศพรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิตาศรีทาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรศักดิ์พานิชโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์พงศ์เพ็ชรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชยาภรณ์ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชาลิสาบุญเที่ยงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐินีอนุนนธาตุโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติมาเพชรเหลี่ยมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชาบุญนาคโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐกาญจน์แย้มวงษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนนท์ทองประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐตะวันรุ่งมณีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทศพลนิลน้ำเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลศรีภุมมาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรน้อยประยูรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงเดชศิลาอาศน์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาชุดงามโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวิชญ์คุมพลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาผาสุขโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรน่วมอนงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนินธนนดอกกลอยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนาพรสระศรีสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวัฒน์พิมิตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปกาศิตแก้วกันเนตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรใจซื่อโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิพัทธ์ผิวปานนิลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์งิ้วงามโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเปรมมินทร์ฉิมวัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตติกาลทองเงินโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี