รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๔๕ - โรงเรียนบ้านดงยาง
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติยาสุวรรณคตโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒนพลอิ่มเอิบโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูตะวันตันเจริญโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์นงค์นุชโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตราอยู่บัวโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี