รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๔๕ - โรงเรียนบ้านดงยาง
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรประสงค์เวชโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาพัชกรณ์ทองแถมโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายขัตติยแสงสินทรัพย์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจณัตว์สรวญรัมย์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธราเทพเหรียญเลิศพรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฟารีดาสร้อยเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมินตราขุนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกชนิภาขาวสะอาดโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพรชื่นใจโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติพันธ์ไทยสงเคราะห์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์สุวรรณคชโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี