รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๒๕ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 163 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางประภาพรทะลาสีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกวรรณติณราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ปานดำรงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัณศดาณหงษ์อินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวอิสริยาภรณ์ยี่ประชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันยารัตน์งอนรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์สุวรรณรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกาญดาสวัสดิ์ถาวรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายกิจจาต่ายแพรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกวลินบูชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกษศรินทร์ภุมมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวขวัญใจดอนชะเอมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิดาภายิ่งขจรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑามาศขุราษีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นายชนาธิปสมผิวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิภาสุขสารัญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวญารินดาสาระวิจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐานิสากอฟักโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นายณวพลมูลสระดู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐดนัยทรัพย์สินโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐวดียะถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิเข็มเงินโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิสอนเนยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดลพรเมืองเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดาวเหนือสุดใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๖นายตรีวิชญ์วันทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทองนภาเจนใจดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๖นายธนกฤตหงษ์วิลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนารีย์อินทปัญญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญลักษณ์ปิ่นทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธันย์ชนกเอี่ยมทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพลกิมหลีเชียงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๖นายธีรยุทธบุญประเสริฐโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนริศราทรัพย์มิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๖นายนิติธรเหมือนมิ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุษยมาศจูกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุษยมาสยิ้มวิไลยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปนิดาจิ๋วเจริญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปัญจพรอิ่มวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยธิดาชัยเจริญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยธิดายาสุทธิโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเป็นหนึ่งฉิมฉ่ำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรศรีรุ่งเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพนิดาจิตพนมกาญจน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรทิพา-โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรไพรินทร์บูชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภคนันท์ปานประเสริฐโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัทรภรยางสูงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๖นายภูริทัศอิ่มปิติวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมุทิตาครุธเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี