รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๒๕ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 623 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาผอ.นางวิชญาณีบุญทวีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณภัสกรปิยรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกิติมากรอบสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวณัฐฐินีย์เทียนทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวคณรัตน์ศรีสว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางพิชานันท์จันทมัดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันเพ็ญ-โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางสาวเพ็ญนภาวิชัยสุทธิพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายธนวัฒน์อ้อยจินดาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวอัญชิษฐาขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันทวรรณเข็มเพชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12อุดมศึกษาครูนางสาวอารีพรเพ็งน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปทิตตาเขียวแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๖นายศุภกิตติ์ใจเอื้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นายอภิวัตสุนทรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัจฉริญาปุยชัยภูมิโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาทิตยาวิสุทธิ์เชื้อโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๖นายอาทิตย์คล้ายมีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอโณทัยอินคำปันโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๖นายพันธกรก้องโสภากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาทิตยาเหลืองสะอาดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกรองกาญจน์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษกรบุญรอดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษฎาบัวลอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกวินนาจงสกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นายกิจจาปานสำราญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกินรีลาเนตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๕นายจตุภัทรเซี่ยงเจวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทิมาสวายประโคนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นายจิรพัฒน์เกตุแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฉัตรธิดารุ่งแจ้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชญาณีวิเศษสิงห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลทิชาเหมือนมิ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาแสนโคตโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชุติกาญจน์อรุณฉายโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นายชูกิจเรืองไขโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาณิศากาญจนศรีกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณภัทรจุมพลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๕นายณรงค์ศักดิ์หรีหร่องโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฎฐวีม่วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐชยากันภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๕เด็กหญิงณัฐชาอรุณฉายโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐณิชากองกิลิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐธนิสชาฉายแสงรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวดุษฎีวิเศษสิงห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๕นายเทวินทร์พบลาภโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๕นายธนกรคูหาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธนพรเปรมจิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๕นายธนภูมิบุตรดาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธิติยาแก้วใสโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี