รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๑๗ - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตเมธเวชสุกรรมโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาป.ตรีนายกำธรกิตติเนาวรัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษาป.ตรีนายกิตติพงษ์ติณจินดาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชูเกียรติผลาเผือกโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษาป.ตรีนางจำเรียงนาคะโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพทายกัตชนะโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิตธาดาศิริเฑียรทองโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณฑิราบุญวันโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9อุดมศึกษาป.ตรีนางชนชมเบญจมจารุสถานโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิขำภักตร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวิมล-โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12อุดมศึกษาป.ตรีนางธัญทิพย์ทวีชัยเศรษฐ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญรดีเสนานันท์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลจิรวงศ์สุธารมณ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15อุดมศึกษาป.ตรีนายปภังกรเข็มแดงโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกรินทร์ชัยชนะโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัทรวดีลิ่มปรังษีโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรักฐิชาฉ่ำผิวโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19อุดมศึกษาป.ตรีนางรำเพยทองมอญโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20อุดมศึกษาป.ตรีนางวนิดาสกุลชัยสิริวิชโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21อุดมศึกษาป.ตรีนางวาทินีกิตติเนาวรัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22อุดมศึกษาป.ตรีนางเสวยภูมิสถานโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี