รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๑๗ - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรวิชญ์หนูขาวโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีธัญญ์นภัสจิรเลิศสิทธิคุณโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอติกานต์สวัสดิ์เจริญโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเกศกนกเพชรทองอยู่โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5อุดมศึกษาป.ตรีนางจารุพรรณพรหมเมืองโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวัฒน์โสภาปัจจุสมัยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7อุดมศึกษาป.ตรีนายณรงค์พร้อมทรัพย์สินโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญชนิตแจ้งใจโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9อุดมศึกษาป.ตรีแม่ชีดวงหทัยศรีจงโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัสชีมีนิโลล่าโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11อุดมศึกษาป.ตรีนางทำนองราชตะจ้ายโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโชติกาไชยพัฒนศิลป์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13อุดมศึกษาป.ตรีนางบานเย็นเรืองศรีโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐธิดาประกิระนะโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภณิดาน้อยมุขโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชิตภูมิรัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17อุดมศึกษาป.ตรีนางภาคินีมัทท์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไตรภูมิงิ้วเซอร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลจิรวงศ์สุธารมณ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมินท์ธิตาพงศ์ไพฑูรย์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววลัยพรรณไทยนิทัศกุลโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัตเพิดขุนทดโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิสาร์กรพงศ์ไพฑูรย์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญรัตน์ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสุภาภรณ์ชินวรชัยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรเทพโพธิ์ชุ่มโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสุวพัชรเฉลิมกิติโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนฤดลขำภักตร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมฆอินทร์จันทร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30อุดมศึกษาป.ตรีนางสุวิมลพร้อมทรัพย์สินโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31อุดมศึกษาป.ตรีนางอิสรีย์ดินสมุทรโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒิพงศ์ตั้งกิติกุลโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูตะวันมังกะโรทัยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูวสิทธิ์พึ่งรัตนาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรมิดาพูลเกษมโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนท์กฤตยาก้าวไกลโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวินิธาอรอินทร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวิทแดงสุวรรณโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาคงใจโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี