รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๗๑๘๑ - โรงเรียนวัดยางยี่แส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์ชิ้ววงษ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑายุทธช้อยเชื้อดีโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษหุ่นพ่วงโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพันธ์จันทาทองโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสรทบทะราบโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาดิษฐประพันธ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรกำลังเดชโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรศิริรักษ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรภูมิล้วนเส็งโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินวลแพรมากสุริวงศ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิศสุวรรณช้างโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุณิสาสุวรรณช้างโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครชัยเชื้อเพชรโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลธีวรรณเจริญโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์รักราษฎร์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประการนต์อุ่นตาดีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติพงษ์รอดยอดสร้อยโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมงคล-โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรณพบัวสองสีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชารีย์กอนจันทร์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรารถนาเอี่ยมชาวเหนือโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี