รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๗๑๔๓ - โรงเรียนวัดจันทราวาส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปนัดดาชาววังฆ้องโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไกรวิชญ์มีเหลือโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรคล้ายอุบลโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นายปริญญาพูลเกษมโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาโสภาโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขวัญชัยรักราษฎร์โรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรอนงค์ทรัพย์ละออโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฉันทิสาศรีวันดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดาสรนาโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลดากระต่ายทองโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตอินทร์อำนวยโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฟ้ารุ่งกราดทองโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ชูศรีจันทร์โรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรณินทร์อาจมังกรโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรพรกลิ่นขจรโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์พงษ์พึ่งไพศาลโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริตาไพโสภาโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริญญาสรนาโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์พลสนามโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอังคณากูรแสงทองดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประสิทธิโชคยี่ภู่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราทองสุขโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเรณุกามากระจันทร์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี