รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๗๑๔๓ - โรงเรียนวัดจันทราวาส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระพลทองอินทร์โรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพันธารักรางนาคผริตเดชโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ช้างดีโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสงกรานต์ฤทธิ์มะหันต์โรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญาธรรมกูลโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนาธิปบุตรพรมโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวัฒน์แก้วเลาขวัญโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรหลักเพชรโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลใจเก่งดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพัฒน์หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชิตชัยบวชขุนทดโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพนธ์มีไปล่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลทรัพย์อิทธิประเวศน์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนภัทรสุวรรณอาจโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบารมีขวัญชัยโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประดิษฐ์ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพาฝันชูศรีจันทร์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรภัทรป้องกันโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาวดีหวานชะเอมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอาทิตย์พัดเพชรโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี