รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๗๑๔๓ - โรงเรียนวัดจันทราวาส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลมาศพูลกิ่งโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชร์แก้วดอนรีโรงเรียนบ้านดอนพุทราวัดศรีพรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรใจเก่งดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยธวัชโพนแพงศรีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิแสงทองดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพัฒน์ครุฑวงษ์โรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปณิตากระต่ายทองโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรียานุชกิจนิยมโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัณณ์ชิตาแสงทองดีโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรพงษ์สีชาวนาโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิภัทรม่วงสมัยโรงเรียนวัดจันทราวาสวัดจันทราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลนิลปริกฉิมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาริตาฤทธิมนตรีโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริลักษณ์จันแก้วโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสกรินทร์พันธ์โม้โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสาวิตรีเกียรติสุวรรณ์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรษาคงสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเสาวลักษณ์ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภัสรินทร์อินทร์โชโตโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพลภู่ชัยโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี