รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๗๑๒๔ - โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัมปนาทมังคะลาโรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตบ่อโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุญเกื้อสมุดแดงโรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษกรสุธาโรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฟ้าสางบุริขันธ์โรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงศ์รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรันญาเกตุจำนงค์โรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนวัชสนธิศรีโรงเรียนวัดบ้านทึงวัดบ้านทึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรกฤตแก้วโกมลโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐอุรารสโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพรพรมมาโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐพลแสนสุขโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสวรรณวงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตาทัดเกษรโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคินแตงโสภาโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรพีภัทรแสงวันทองโรงเรียนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติกุลทองโสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราศรีเงินงามโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพขันธะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาม่วงงามโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรภัทรอ่ำหรุบโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์กลิ่นมณฑาโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทัตชญามะลิทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนเดชอ่วมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปริญญาธูปแจ้งโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัฒน์ชานนท์กุลกิตติรัตนากรโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธพุทธาโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสิทธิ์ศรชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวทองวัดหนองบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี