รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๖๐๔๑ - โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 175 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรสระกบแก้วโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกแสนงามโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณกลอยสิงห์รัตน์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณณรงค์อินทร์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาบูชาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก่อเกียรติคุ้มคำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพน้ำใจตรงโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคจรัสวิกรัยกุลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์หอมหวลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงศ์ผิวขำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยารัตน์สุหรั่งโรจน์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยารัตน์วงโคคุ้มโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาทองดอนเหมือนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธัชสมบูรณ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภัฎสระทองหนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกชาเพชรทองโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกษมศักดิ์ดวงเนตรงามโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายขจรศรีศรีนวลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญวริณงามละม้ายโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรินทร์ไกรวิจิตรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทรกรปานเพ็ชรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรฐิดาสระทองย่อโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์วัดเอกดีรื่นโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภรณ์เกษมสุขสถาพรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์เพิ่มพูนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตนิพัทธ์จีนเวียงคอยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจนจิราสวยล้ำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์สุกิติระโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศศรีงามโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศเหล่าเลิศณรงค์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานียางหลวงโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยทองดอนยอดโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชโนดมแซ่ลิ้มโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพลเกษวิเชียรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพลวงษ์เพ็งโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยางกูรมีหมู่โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลกรสระทองนวลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลชนกแสงสุริยวงค์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลากรทองเหลืองโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวัลวิทย์เซี่ยงฉินโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัญญานุชวิมูลชาติโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์ใจยิ้มโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมาแจ่มขำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชติวัตสระทองเคนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญานภัทรก๊งไฉ่โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐณะพัฒน์นิมิตรตระกูลชัยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตวันต์แสงสุริวงษ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติพรสกุลพราหมณ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาชุนเจริญชัยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาสำเนียงสูงโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม