รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๔ - วัดดอนมะกอก
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอำนาจชูศรีจนฺทปญฺโญวัดหนองจันทร์หอมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2สามเณรชนาธรแก้วสกุลวัดดอนมะกอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระวิสิทธิพ่วงช่อปริปุณฺโณวัดละหานคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระรัชพลสมบัวชื่นรกฺขจิตฺโตวัดละหานคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระวิชิตคงแก้ววิจารโณวัดดอนตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระณรงค์ลาวน้อยณฤิทธ์สโรวัดดอนตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระสมบูรณ์รวมสรรพสุขขนฺติจิตฺโตวัดท่าม่วงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระคติสายสุขสุภทฺโทวัดท่าม่วงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระโกวิทย์รื่นเริงจตฺตภโยวัดท่าม่วงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระจิรายุศรีละมูลอาภาธโรวัดท่าม่วงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระบุญส่งเขียวงามสุมงฺคโลวัดเขาราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระชูศักดิ์ศรีสำอางชุติธมฺโมวัดเขาราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระอภิรักษ์อิ่มเอมอภิรกฺขิโตวัดเขาราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระธนพนธ์เกตุแก้วจารุธมฺโมวัดกำมะเสนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระทักษ์นัยกลมเกลี้ยงกลฺลยาโนวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระวิเชียรทองอยู่วิจารโณวัดห้วยสักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระสมโชคนามวงศ์ธนธมฺโมวัดบางเบิดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระโชคชัยแช่มสะอาดโชติปญฺโญวัดบางเบิดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระสมพงษ์ชอบสอนสุมงฺคโลวัดทุ่งสีเสียดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระสงกรานต์รุ่งวิจิตรถิรจิตฺโตวัดทุ่งสีเสียดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21สามเณรธนายุทธจันทร์เผือกวัดทุ่งสีเสียดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระยุทธนาเกตุสำโรงธมฺมจิตฺโตวัดคอกอ้ายเผือกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระธวัชชัยเชื้อสุวรรณชยปาโลวัดบางเจริญคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระปยุทธบุญสินอนุตฺตโรวัดบางเจริญคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25สามเณรวิเชียรแดงลาดวัดห้วยสักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระชำเลืองจันทิมาญาณธีโรวัดละหานคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์