รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๘ - วัดหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิชัยขวัญแก้วอภิวํโสวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระอำพรมือชัยภูมิธีรปญฺโญวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระศุภกรวิพัชครุฑผลปญฺโญวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระวิสิทธิศักดิ์โครงสงครามสิริปญฺโญวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระเริงชัยถึงโชคอริญฺชโยวัดเขาชมพูคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระจันทร์ไสวกุลจนฺทวณฺโณวัดหนองไผ่เจริญธรรมคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระประสิทธิ์หีบทองสุทฺธิโกวัดหนองไผ่เจริญธรรมคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระประพัทธ์พาวไม้ยาสุโกวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระนพกรครองอินทร์นาถกโรวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระวิวัฒน์มิตรดีสนฺติกโรวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระณัฐวุฒิภุงามนาถวโรวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระพายุคำเลิศชยปาโลวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระสนมบัวตูมอคฺควโรวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระปกรณ์บุญศรีฐิติโกวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระดนุสรณ์ต๊ะคิงษาสิรินฺธโรวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระยุทธนาสมไพบูลย์ผลญาโณวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระอรรถชัยกุดอินทร์นาควํโสวัดพุพลูคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระจำนงพรมชาติผลปุญโญวัดยางน้ำกลัดเหนือคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระอิงครัตน์เหลืองสะอาดอภินนฺโทวัดยางน้ำกลัดเหนือคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระพงศธรแพลอยกตธมฺโมวัดลิ้นช้างคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระสมโชคทองอะสมงฺคิโกวัดลิ้นช้างคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระประทานพรอินทบาลกิตฺติธโรวัดอ่างศิลาคณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระเผื่อนเกิดขาวธมฺมวโรวัดสระสี่มุมคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระรวมคำสระคุณากโรวัดสระสี่มุมคณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระหวั่นบัวงามจิรธมฺโมวัดสระสี่มุมคณะจังหวัดเพชรบุรี