รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๔ - วัดเขาตะเครา
ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวัฒน์ปิยพินทุอภินนฺโทวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระนัฐพลหริ่งระรี่ปิยธมฺโมวัดบางขุนไทรคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระวิภัทรหนังสือสีลสํวโรวัดบางขุนไทรคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระเล็กเขียวสอาดปิยสีโลวัดไทรทองคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระวีระพลมลสุกะฐานวโรวัดในปากทะเลคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระสุทธิเดชสง่าสุภาจาโรวัดในปากทะเลคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระพิเชษฐ์คุ้มศิริภูริทตฺโตวัดในกลางคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระอภิสิทธิ์ทรัพย์มงคลอภิสิทฺโธวัดต้นสนคณะจังหวัดเพชรบุรี
9สามเณรไพรรัตน์จันทร์อยู่วัดต้นสนคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระอนันต์ทองสถิตย์สีลเตโชวัดคุ้งตำหนักคณะจังหวัดเพชรบุรี