รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๑๐ - วัดโป่งกระทิงล่าง
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจนศึกสว่างเมฆชินฺนวโรวัดลำพระคณะจังหวัดราชบุรี
2พระเจษฎาบุญสมนึกโสภโณวัดลำพระคณะจังหวัดราชบุรี
3พระปิยศักดิ์โกชากาญจนรัฐปิยธมฺโมวัดเขาธารมงคลคณะจังหวัดราชบุรี
4พระชูชาติแซ่เอ๊ยวสมจิตฺโตวัดเขาธารมงคลคณะจังหวัดราชบุรี
5พระประเสริฐพวงเพชรสนฺตนโนวัดเขาธารมงคลคณะจังหวัดราชบุรี
6พระปุณมนัสคงนาคสุทฺธิสีโลวัดโป่งเจ็ดคณะจังหวัดราชบุรี
7พระชาญชัยจันทบูรณ์กิตฺติโสภโณวัดโป่งเจ็ดคณะจังหวัดราชบุรี
8พระบุญส่งรื่นนาคถาวโรวัดหนองพันจันทร์คณะจังหวัดราชบุรี
9พระจิตติพงษ์พานิสงค์วรธมฺโมวัดหนองพันจันทร์คณะจังหวัดราชบุรี
10พระณัฐพลศรีสัมพันธ์ขนฺติโกวัดหนองพันจันทร์คณะจังหวัดราชบุรี
11พระวีรยุทธอัสสาสิทธิ์วีรยุทโธวัดหนองจอกคณะจังหวัดราชบุรี
12พระสำอางพวงสั้นจุนฺโทวัดโป่งกระทิงล่างคณะจังหวัดราชบุรี
13พระบุรีสุดแก้วขนฺติโกวัดโป่งกระทิงล่างคณะจังหวัดราชบุรี