รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๘ - วัดแจ้งเจริญ
ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒิมีสีผ่องรวิวณฺโณวัดแจ้งเจริญคณะจังหวัดราชบุรี
2พระอรุณชุ่มมะโนธมฺมธีโปวัดแจ้งเจริญคณะจังหวัดราชบุรี
3พระชลิตชุ่มมะโนอนามโยวัดแจ้งเจริญคณะจังหวัดราชบุรี
4พระชำนาญชั่งทองสกฺโกวัดแจ้งเจริญคณะจังหวัดราชบุรี
5พระวุฒิชัยม่วงงามอุตฺตโรวัดศรัทธาราษฎร์คณะจังหวัดราชบุรี
6พระสมานเริงโพธิ์ฐิตสีโลวัดศรัทธาราษฎร์คณะจังหวัดราชบุรี
7พระสรศักดิ์จิตรสดศรีสมงฺคิโกวัดศรัทธาราษฎร์คณะจังหวัดราชบุรี
8พระกิตติศักดิ์ตันวัฒนาดำเนินสนฺตมโนวัดเกาะศาลพระคณะจังหวัดราชบุรี
9พระมานพคชประชารติโกวัดเกาะศาลพระคณะจังหวัดราชบุรี