รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๙ - วัดหนองทราย
ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรชัยอร่ามรัศมีชยาภินนฺโทวัดหนองทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระสมพงษ์สุขแสงสีสุขิโตวัดหนองเต่าทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระบรรจงชอบชมธมฺมวโรวัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระนฤศักดิ์คุตตะสิงคีฐานงฺกโรวัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระวิชัยทองเพ็ชรวชิรญาโณวัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระภานุพงษ์มั่นคงภูริปญฺโญวัดก้อนแก้วสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระประชาตรงดีอติชาคโรวัดหนองกระทิงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระอนุชากุญชรปญฺญาโภวัดหนองกระถินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระธราธิปไทยรุ่งเรืองฉนฺทกาโมวัดหนองกระถินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระวิชาญสมสุวันปนาโทวัดทัพหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระยนต์เกษศรีสุภาจาโรวัดทัพหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระวีระพันธ์จาดเทียนฐิตมโนวัดบัลลังก์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระบัณฑิตบุญกองตาฐิตธมฺโมวัดลำพันบองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระวัชระเพ็ชร์สุวรรณวรวฑฺฒโณวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระอัศนัยริตกันโตสีลเตโชวัดทะเลเพลาะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16สามเณรณัฐสิทธิ์สร้อยระย้า-วัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี