รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๕ - วัดมะเกลือ
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิทธิชัยรักษ์พันธ์จารุธมฺโมวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
2พระณัฐพงษ์สวัสดีจุ้ยภูริญาโณวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
3พระธนกฤตนิลพลอยกิตฺติธโรวัดมะเกลือคณะจังหวัดนครปฐม
4พระสหรัฐขุนทรงฐิตสาโรวัดหทัยนเรศวร์คณะจังหวัดนครปฐม
5พระพชรปรียานุภาพกิตฺติสาโรวัดหทัยนเรศวร์คณะจังหวัดนครปฐม
6พระมานะจั่นโพธิ์เตี้ยปุญฺญฺมโนวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
7พระอภินันท์กันตังกุลอภินนฺโทวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
8พระสุทัศน์เกิดประเสริฐสุทสฺสโนวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
9พระอานนท์ปลุกปลืมศักดิ์อานนฺโทวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
10พระฐานัสวัชโรทัยฐานุตฺตโรวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครปฐม
11พระบุญรอดสุขจั่นจนฺทสาโรวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
12พระจรัสสุขจั่นโรจโนวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
13พระเฉลิมพรอุ่นทิมพรหมสโรวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
14พระมณฑลคงเกื้ออคฺคธมฺโมวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
15พระณัฐนนท์ชังวิสีฐานุตตฺโรวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
16พระทศพลพูลสวัสดิ์ทศพโลวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
17พระขาวสร้อยคำอนามโยวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
18พระภูมินทร์แก้วนิ่มวรจิตฺโตวัดมงคลประชารามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระนิรดลคล้ายพันธ์จนฺทโชโตวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
20พระกิติศักดิ์ชื่นสบายรตนโชโตวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม
21พระทรงฤทธิ์กล้าหาญถิรธมฺโมวัดสาลวันคณะจังหวัดนครปฐม