รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๖ - วัดบางสระเก้า
ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสหัสชัยมีพืชน์สจฺจญาโณวัดกลางคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระรณชัยโพธ์ศรีฐานธมฺโมวัดคลองน้ำเค็มคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระสาธิตเนินหาดชยธมฺโมวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
4พระภาคภูมิธรรมพงษ์จกฺกธมฺโมวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
5พระโผนมงคลกิจกนฺตธมฺโมวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
6พระนิวัฒน์ถังไชยวิมโลวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวรเดชโพธิ์แก้วยนฺตสีโลวัดปากน้ำ (แหลมสิงห์)คณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสิรวิชญ์ม้าแก้วสิริวิชฺโชวัดเกาะแมวคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระสิรภพม้าแก้วสิริปญฺโญวัดเกาะแมวคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระวิสัญสุทธิอาจสุปภาโสวัดเกาะเปริดคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระอภิเดชลุมลึกอภิปาโลวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระกัมพลผินกลางกนฺตสีโลวัดเขาช่องโกรนคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระทวีศักดิ์เรืองเกตุวิชฺชาธโรวัดคลองยายดำคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระธนาพัฒน์สัตรักษ์ฐานวุฑฺโฒวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระศุภกิตติ์อยู่เจริญปสนฺโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระพันธ์พงษ์บุญจันทร์สุวฑฺฒโนวัดใหญ่พลิ้วคณะจังหวัดจันทบุรี