รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๗ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรโพธิ์เจริญขนฺติธโรวัดทุ่งท่าช้างคณะจังหวัดลพบุรี
2พระฉลองพุกซื่ออตฺตทนฺโตวัดทุ่งท่าช้างคณะจังหวัดลพบุรี
3พระคมกริชเทศโลปญฺญาทีโปวัดสามแยกมาเจริญคณะจังหวัดลพบุรี
4พระสุเชาว์สำเนียงเพราะอุปสนฺโตวัดมหาโพธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
5พระจักรกฤษณ์บุญถมปุญฺญกาโมวัดมหาโพธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
6พระประยงค์ประดาสุขขนฺติวโรวัดมหาโพธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
7พระนนทชัยงามเลิศติสฺสโรวัดมหาโพธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
8พระอรุณปั้นนอกญาณทีโปวัดห้วยเขว้าเจริญธรรมคณะจังหวัดลพบุรี
9พระชัชวาลย์พันถมขนฺติมโนวัดธรรมวงษ์คณะจังหวัดลพบุรี
10พระกมลซ้อนใยปรกฺกโมวัดสระใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
11พระเกษมไชยะหงส์นิสฺโสโกวัดสระใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
12พระเฉลิมแตงฉ่ำวิสุทฺโธวัดเนินศิลาวงษ์คณะจังหวัดลพบุรี
13พระสงกรานต์สิงห์สุคุตฺตสีโลวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระศลาวุฒิสาลีผลญาณวุฑฺโฒวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
15พระพิเชษฐ์ฟักทองถิรสีโลวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
16พระวิเชียรยมโคตรวิสุทฺธิสีโลวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระกฤษยาหอมทองอาภสฺสโรวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
18พระนิพนธ์อ่อนละมัยญาณธโรวัดชัยมงคลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
19พระอำพันศักดิ์บุญพูนฐานวุฑฺโฒวัดป่าโพธิปักขิยธรรมคณะจังหวัดลพบุรี
20พระสัญญาเสนาวรสทฺโธวัดป่าโพธิปักขิยธรรมคณะจังหวัดลพบุรี
21สามเณรศิริพงษ์สิงโตวัดร่องเพกาคณะจังหวัดลพบุรี