รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๖ - วัดไชโย
ตำบลไชโย อำเภอไชโย อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธเนศพานนาคศีลเตโชวัดดอนกระต่ายคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระธนพัตบุญสถิตย์สิริวฑฺฒโนวัดดอนกระต่ายคณะจังหวัดอ่างทอง
3สามเณรณวพลจำลองวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
4สามเณรจักรกฤษโภคาวัดไชโยคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระสิทธิพงษ์กิ่งไทรย์ปญฺญาวชิโรวัดเทวราชคณะจังหวัดอ่างทอง
6พระสุทินท่าแดงอาสโภวัดตะเคียนคณะจังหวัดอ่างทอง
7พระโดมเลิศหิรัญธาราชัยมหาวีโรวัดตะเคียนคณะจังหวัดอ่างทอง
8พระอรงกรณ์พยัคฆะไชยปสนฺโณวัดตะเคียนคณะจังหวัดอ่างทอง
9พระปรีดาอุ่นอมรชัยกุลปิยธมฺโมวัดเยื้องคงคารามคณะจังหวัดอ่างทอง
10พระอัครวัฒน์พร้อมจิตต์กิตฺติสาโรวัดเจ้าบุญเกิดคณะจังหวัดอ่างทอง
11พระณรงค์เครือสูงเนินฐานธมฺโมวัดมะขามคณะจังหวัดอ่างทอง
12พระทศพรนาสุริยวงษ์คุณกโรวัดไทรย์นิโคธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
13พระเฉลียวพูลโภคาจิรสุโภวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
14พระฐานิชโพธิ์เงินอาภากโรวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
15พระวิเชียรเกลี้ยงงามธมฺมจาโรวัดสระเกษคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระณัฐสิทธิ์น้อยมีฐานวโรวัดกำแพงคณะจังหวัดอ่างทอง